All Jobs/Careers

Job Information

Cummins Inc. Team Leader Electrical Assembly in Oevel, Belgium

Team Leader Electrical Assembly

Description

Jouw taken

 • Als Team Leader Electrical Assembly ga je de activiteiten coördineren van je team om te voldoen aan vastgestelde productiespecificaties en -schema's.

 • Je werkt nauw samen met de supervisors.

 • Je bewaakt de prestaties en output van het team en wijst taken en input toe.

 • Je zorgt ervoor dat teamleden waar nodig procesdocumentatie gebruiken en volgen als onderdeel van de opleiding van operators en onderzoek naar defecten.

 • Je bent de eerste hulp bij storingen in de apparatuur, tekorten aan onderdelen, kwaliteitsproblemen en veiligheidskwesties.

 • Je coördineert of communiceert mee de activiteiten tussen ploegen en teamleiders, afdelingen van klanten en leveranciers en andere ondersteunende functies.

 • Je assisteert het management bij het organiseren en coördineren van personeels- en overwerkbehoeften om productie- en leveringsschema's te halen.

 • Zorgt ervoor dat on the job training en andere trainingsvereisten worden gepland, voltooid en gedocumenteerd en je coacht en begeleidt minder ervaren teamleden.

Jouw profiel

 • Je hebt relevante werkervaring of vaardigheden verkregen door opleiding, training of on-the-job ervaring.

 • Je ben positief ingesteld en weet prioriteiten te stellen.

 • Je bent communicatief sterk en kan je vlot uitdrukken in het Engels en/of in het Nederlands.

 • Je bent resultaatgericht en weet een team te motiveren om doelen te bereiken.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • As a Team Leader Electrical Assembly, you will coordinate the activities of your team to meet established production specifications and schedules.

 • You will work closely with the supervisors.

 • You will monitor team performance and output and assign tasks and inputs.

 • You ensure team members use and follow process documentation as needed as part of operator training and defect investigation.

 • You are the first responder to equipment failures, parts shortages, quality problems and safety issues.

 • You coordinate or help communicate activities between shifts and team leaders, customer and supplier departments and other support functions.

 • You assist management in organizing and coordinating personnel and overtime needs to meet production and delivery schedules.

 • Ensures that on the job training and other training requirements are planned, completed and documented and you coach and mentor less experienced team members.

Your profile

 • You have relevant work experience or skills acquired through education, training or on-the-job experience.

 • You have a positive attitude and know how to set priorities.

 • You are communicative and can express yourself fluently in English and Dutch.

 • You are results-oriented and know how to motivate a team to achieve goals.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV (annex)

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Jul 18, 2023, 9:53:58 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Onsite

Req ID: 230004MB

DirectEmployers